Select Committee on the State of the Poor: third report

Back to Search Bibliographic Data Print
(ycy^ • 

[ iv 1 

LIST OF WITNESSES. 

June 7 July 1830. 

Martis, 8° die Junii, 1830: George Ewsor, .Esy. 
---p. 
473 

Martis, 15* die Junii, 1830: Afa;ar Genera/ JJzcAard UowrÄe -p. 
487 

Mercurii, 16" die Junii, 1830: JMa/or GeneraZ JJz'cÄard JBowrfce -p. 
504 

Jovis, 17° die Junii, 1830 : .Reu. 
.Eaward 
CAzcAesfer --p. 
520 .Roöertf 
JRoe, Esy. 
----p. 
533 

Veneris, 18° die Junii, 1830 : .Reu. 
Jkforft'mer O'Sw/foare --p. 
540 Mr. 
Matthew Jönw'eso« ---p. 
542 

Martis, 22" die Junii, 1830: Reu. 
üiortimer 0'5«/&aM --p. 
547 

Mercurii, 23° die Junii, 1830: .Bernörd 
.Mu/Z/ns, 
Esg. 
---p 561 

Jovis, 24° die Junii, 1830 : .Berward 
Mw/Zins, £s^. 
---p. 
568 

Veneris, 25" die Junii, 1830 : JoAn ifawwey ilf'C«//ocA, £sj. 
-p. 
575 

Martis, 29° die Junii, 1830 : .Reu. 
.Henry 
&7Z ----p. 
602 

Veneris, 2° die Julii, 1830 : Matthew jBamV/gfo«, £5^. 
--p. 
605 CiWZes Wye W»7/ia»is, Esj. 
--p. 
609 

Sabbati, 3° die Julii, 1830: .RoSerr 
O'CöZ/tfgAö« i\ewe?;Aö?n, 
Es<?. 
p. 
617 

Martis, 6° die Julii, 1830 : jTAootös Wyse, Jun. 
i'«^. 
--p. 
619 

Mercurii, 7° die Julii, 1830 : TAoffias Wyse, Ji/n. 
£sy. 
--p.